top of page

PROJECT |

GROEI DOOR KRIMP

Van 14 t/m 18 januari 2013 hebben studenten van de bacheloren de masteropleiding interieurarchitectuur van ArtEZ op locatie in de gemeente de Marne aan een methode gewerkt om initiatieven van burgers, bedrijven en overheden op een beeldende wijze in kaart te brengen. Het doel van de methode is om de gebruiker aan zet te krijgen, onderling te verbinden en de professional antwoorden te laten formuleren op werkelijk gestelde vragen. De studenten hebben bijgedragen aan de start van een ‘emotionele kaart’ van de gemeente de Marne. Zeven groepen van 5 à 6 studenten hebben middels interviews het gebied en de verhalen in kaart gebracht. Met de betrokkenen is gereflecteerd op de resultaten. De resultaten van de werkweek en zijn samengevat in deze publicatie en de uitkomsten zijn gereflecteerd in de vorm van een ‘test-run’ met alle betrokkenen. De werkweek maakt onderdeel uit van een serie verkenningen voor een nieuwe aanpak die nodig is om leefbaarheid in de krimpregio De Marne te behouden en te versterken. De leegstaande boerderij Oud Bocum vormde in eerdere studies het vertrekpunt. De conclusies over mogelijke bestemmingen van de boerderij heeft bijgedragen aan het idee dat alleen een meervoudige programmatische invulling bijdraagt aan een duurzame oplossing van vastgoed welke hun functie hebben verloren. Vertalen we dit naar een gebied dan is het noodzakelijk om initiatieven te verbinden om zo een nieuwe robuuste sociaal economische structuur op te bouwen voor de regio. De regio kan groeien door krimp!

 

Rob Hendriks, Peter Kiers en Eric de Leeuw

 

 

Hieronder vind je het document over dit project.

bottom of page